Debata „okrągłego stołu”: Jak planować i budżetować wydatki na cyfryzację szkół?