Blok X: Rozporządzenie RODO a konieczne zmiany w urzędach administracji samorządowej