Blok VI: Wyzwania OSE - szkoła jako cyfrowe środowisko edukacji