Otwarcie konferencji i I sesja plenarna: Nowe klocki czy nowy obrazek cyfrowego państwa?